English

 

***********************************************************************************************************************

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

 

شرکت عايقهای الکتريکی پارس(سهامی عام) بعنوان تولید کننده عایق های ترانسفور ماتور ، در نظر دارد جهت انجام خدمات ساخت موارد ذیل اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند ودارای صلاحیت نماید لذا ازکلیه اشخاص حقیقی / حقوقی با تجربه وحائز شرایط ذکر شده درجدول دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز ازتاریخ انتشار آگهی جهت معرفی واعلام همکاری با مراجعه به آدرس اینترنتی  www.pei-co.com    و یا آدرس زنجان –شهرک صنعتی شماره يک (علی آباد ) - فازیک- انتهای بلوار روزبه –واحد بازرگانی – خانم سهرابی  32221898-024  نسبت به دریافت اسناد مربوطه اقدام نمایند .

بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد ، همچنین نمایندگان این شرکت درقالب تیم ارزیابی تأمین کنندگان در صورت نیاز به منظور بررسی وارزیابی توان اشخاص داوطلب ازامکانات آنان بازدید خواهند نمود .لذا پس ازشناسایی و ارزیابی متقاضیان نسبت به برگزاری مناقصه خرید از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده اقدام خواهد شد :

ضمناً متقاضيان میتوانند با مراجعه به واحد بازرگانی از نمونه قطعات ومواد مورد استفاده بازديد نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************

 

 

درباره ما


 
تاریخچه

 

 
   محصولات


 
خروجی فشار قوی

 قطعات فرم  دار ویژه

 ...
 

 کنترل کیفیت


 
آزمایشگاه

 R&D

 گواهینامه ها

    تماس با ما


 
فروش

 کارخانه

مدیران ارشد
   همکاران


 
ایران ترانسفو

 تسکو

...
.تمامی حقوق این سایت متعلق به عایق های الکترونیکی پارس می باشد ©